Klapa Mali grad

Prva Slovenska klapa

IMATE ŽELJO POSTATI ČLAN KLAPE MALI GRAD? Če ste tenorist, baritonist ali basist, zaželjeno branje not, morda celo poleg tega igrate mandolino, katerega od tamburaških inštrumentov, kitaro in imate seveda radi dalmatinsko klapsko pesem, vas vabimo k sodelovanju. Po opravljeni avdiciji ste morda prav vi tisti, ki bo v prihodnosti stal z nami na odrih in si skupaj z nami delil klapska doživetja. Kontaktirajte nas, da se dogovorimo! Vabljeni!

The "Klapa Mali Grad" from Kamnik, we can be among the pioneers of the music outside of the homeland of this popular genre. More than twenty years have passed since the Dalmatian song in the city under Grintovci has led to something different, new and unusual for the alpine world. At the time of the performance, the band virtually abducted all Slovenian regions, performed several times in Croatian, Austria, Italy and the United Kingdom. The singers are also organizers of the first performances of the Klap Meeting in Kamnik.
The stage we shared with the best clubs and singers like Tereza, Oliver Dragojevič, Petar Grašo. Meri Cetinič, Radojka Šverko, Intrade and Gibonni, whose performances are performed in club arrangements. The repertoire of the "Klapa Mali Grad" is traditional Dalmatian music, as well as the performances of modern compositions performed by a capella or accompanied by instruments.

Klapo ''Mali grad'' iz Kamnika, lahko uvrstimo med pionirje klapske glasbe izven domovine te priljubljene zvrsti. Že več kot dvajset let je minilo, odkar je v mestu pod Grintovci zadonela dalmatinska pesem in tako pripeljala v naše okolje nekaj drugačnega, novega in nenavadnega za alpski svet. Klapa je v času delovanja tako rekoč prepela vse slovenske regije, večkrat nastopila na hrvaškem, tuji pa niso tudi odri v Avstriji, Italiji in Veliki Britaniji. Pevci so tudi organizatorji prvih nastopov Srečanja klap v Kamniku.

Odre so si delili z najboljšimi klapami in pevci kot so Tereza, Oliver Dragojevič, Petar Grašo. Meri Cetinič, Radojka Šverko, Klapa Intrade in Gibonni, katerega skladbe v klapskih aranžmajih z veseljem izvajajo. Repertoar klape ''Mali grad''zajema tako tradicionalno dalmatinsko glasbo, kot priredbe modernejših skladb, katere izvajajo a capella ali ob spremljavi inštrumentov.


© 2017 SOUNDOG Studio / No drumsticks were broken in the making of this site.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started